OPPNEDPASSASJEN

Opera for kids! by URSUS produksjoner

Oppnedpassasjen, a performance for children, is the first part of the Liminal face-trilogy.

Available for touring from late autumn 2019.

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/oppnedpassasjen/