TZAIE_cover.jpg

TZAIE!

by Ursus Produksjoner

Sep. 26 and 27, 19.00

Studio USF, BIT Teatergarasjen

 

OPPNEDPASSASJEN

Opera for kids! by URSUS produksjoner

Oppnedpassasjen, a performance for children, is the first part of the Liminal face-trilogy.

Available for touring from late autumn 2019.

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/oppnedpassasjen/