LIMINAL FACE

PART 1 OPPNEDPASSASJEN

 Oppnedpassasjen is a brand new opera for children.

You are invited to an enchanting universe of mysterious contraptions. Where sculptures suddenly transform into instruments that produce magical sounds. While situations occur and turn topsy-turvy, this performance makes you wonder what it’s like to be in-between two separate things, on the threshold. 

Remember arriving in an unknown place, maybe your first day at school. New ways, new faces, that mixed feeling of uncertainty and excitement. Something new is about to happen, other things have to let go. Oppnedpassasjen takes place right here, in the transition between the known and the unknown. The performance invites you to a discovery in an interactive scenography with surprising sounds, strange situations and tiny tableaus. There are even a few elephants in there. Oppnedpassasjen takes you to a place full of amazement, colours and new tones that both the confident and the shy can relate to.

——

Ursus produksjoner er i gang med et nytt operaprosjekt kalt Liminal Face. Tittelen henspiller på overgangsfaser som russetid og utdrikningslag, der samfunnets spilleregler for en kort periode settes til side. Liminalitet er et begrep hentet fra antropologien, hvor det omhandler bestemte, tvetydige stadier i overgangsritualer, hvor individet har en uklar identitet, er ekstra sårbar eller forvirret, midt mellom barn og voksen, levende og død, gift og ugift. Forestillingen skal produseres i tre varianter – en barneforestilling, en installasjon og en versjon i samme landskap som de foregående forestillingene fra Ursus produksjoner. 

Første del “Oppnedpassasjen” hadde premiere 1. desember 2018 på BIT Teatergarasjen. 

(Text in English coming soon)

http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/oppnedpassasjen/

——

Prosjektutvikling ble gjennomført i Oslo, Bergen og Vilnius sommeren 2017, generøst finansiert av Bergen kommune og Morten Eide Pedersens minnefond. Prosjektet er nå i gang med produksjonsfasen.

barn09.jpg