Roar Sletteland

 

Utvalgte tekster

«Om det amatørmessige», nyMusikk Bergen 40 år (og vel så det), 2018

«Fluen på veggen», Universitetet i Bergen/KMD, 2018

«Samtale, skrift, spor», Lydgalleriet Retrospektiv 2005-2015, 2018

«Omsluttende lyd», katalogtekst EKKO 2016

«Til å ta og føle på», Katalogtekst for utsmykkingsprosjekt, Hønefoss VGS/KORO, 2016

«Bakgrunn og formål med oppholdet», Bergen 2014

«Landmark», i Bergen Kunsthall i perspektiv 2001-1013, 2013

«Samtale med Anne Hilde Neset 29.8.2012», Kunstjournalen B-post 2012

«Commissioning a Piece of Music», Sensuous Knowledge 7, KhiB 2009

«Vokabular er en dårlig vane – et intervju med John Hegre», 3t nr 25, 2007