LYSVANDRING BRUMMUNDDA SEPT 2018, et DKS prosjekt

Interaktive installasjoner laget av barn fra 6. - 10. trinn. Et DKS prosjekt for Ringsaker kommune. KONSEPT OG VEILEDNING i samarbeid med kunsthåndverker Bodil Lundsten Buchacz. 28. sept. 2018

Interaktive installasjoner laget av barn fra 6. - 10. trinn. Et DKS prosjekt for Ringsaker kommune. KONSEPT OG VEILEDNING i samarbeid med kunsthåndverker Bodil Lundsten Buchacz. 28. sept. 2018

 
 

Utgangspunktet for dette prosjektet er diktet “kjærringa mot strømmen”.. Prosjektet ønsker å ta tak i hva det vil si å møte motstand, å kjempe eller ikke å kjempe for en sak. Med dette i tankene skal installasjonene la publikum rent fysisk måle

krefter med Brummunddelva. 10 elever har samarbeidet to og to om å lage fem spadeårer som symboliserer en sak de selv ønsker å kjempe mot; forsøpling, overgrep, stereotypier,mobbing og kvinneundertrykkelse.

Spadeårene ble montert langs Brumunddelva og var endel av lysvandringen 28. sept. 2018.