LIMINAL FACE

 

Ursus produksjoner er i gang med et nytt operaprosjekt kalt Liminal Face. Tittelen henspiller på overgangsfaser som russetid og utdrikningslag, der samfunnets spilleregler for en kort periode settes til side. Liminalitet er et begrep hentet fra antropologien, hvor det omhandler bestemte, tvetydige stadier i overgangsritualer, hvor individet har en uklar identitet, er ekstra sårbar eller forvirret, midt mellom barn og voksen, levende og død, gift og ugift. Forestillingen skal produseres i tre varianter – en barneforestilling, en installasjon og en versjon i samme landskap som de foregående forestillingene fra Ursus produksjoner. 

Prosjektutvikling ble gjennomført i Oslo, Bergen og Vilnius sommeren 2017, generøst finansiert av Bergen kommune og Morten Eide Pedersens minnefond. Prosjektet er nå i gang med produksjonsfasen.

Første del skal ha premiere høsten 2018. 

PICTURES

 

 Photo by Ursus produksjoner

Photo by Ursus produksjoner