site under construction..

Lena Lundsten Buchacz

Er sammen med Sigurd Fischer Olsen og Roar Sletteland kunstnerisk leder i Ursus produksjoner. Lena har utdannelse fra universitetet i Bergen (sosialantropologi, kunsthistorie og litteraturvitenskap) og Kunsthøyskolen i Bergen med hovedfag i interiørarkitektur, møbel- og romdesign. Hun har siden 2002 vært medlem av scenekunstkompaniet NONcompany og har ellers jobbet med visualisering og rom i mange ulike kontekster.  Siden 2003 har hun undervist skoleelever og voksne i scenografi og design i prosjektene "write an opera" og  senere "write a science opera" for bl.a. Bergen Nasjonale Opera og Høgskolen Stord Haugesund